Бизнес статистика – задачи

ЗАДАЧА 1.

Фирма за производство на безалкохолни напитки произвежда портокалов сок, който разфасова в 500 ml – ви  бутилки. Тя е длъжна да прави метрологичен контрол на всяка своя партида готов продукт. Партидата се състои от 100000 бутилки. Пълен -100% – ов контрол е скъп и затова в цеха за разфасоване се прави извадка.

Резултатите от измерванията и изчисленията за 50 бутилки са дадени в таблицата.

 

496.7 501.5 497.3 501.4 500.5
500.3 498.8 501.4 501.6 497.9
500.6 504.4 503.2 501.4 502.8
497.7 499.7 498.6 502.6 498.4
502.4 500.2 501.7 501.3 501.1
502.4 502.1 502.5 502.4 500.4
499.9 500.1 496.8 497.6 498.2
500.7 499.8 497.1 500.0 495.7
500.3 498.3 501.1 499.7 499.9
499.6 500.6 499.2 496.8 498.0

 

  1. Да се оцени количеството продукт в партидата чрез пресмятане на следните извадкови характеристики:

а) Средно аритметично;

б) Среда на размаха;

в) Мода.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар