Борси и борсови сделки. Понятие и видове. /Самостоятелна работа по търговско право/

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

 

  1. Борси. Същност на борсите.

 

  1. Борсови сделки.

 

  1. Видови особености на борсовите сделки.

 

  1. Съдържание на понятието борсова сделка.

 

  1. Видове борсови сделки.

 

5.1. Борсови сделки според вида на базисния актив

 

5.2. Борсови сделки според срока за изпълнението им

 

 

 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар