Кодификация на римското право

Първите опити да се кодифицира римското право са били плод на частна инициатива:

  Codex Gregorianus  и  Codex Hermogenianus

В края на ІІІ век  Gregorianus [Грeгориан] и Hermogenianus [Хермогениан]  съставят Codex Gregorianus и Codex Hermogenianus.

  Codex Gregorianus,  е бил разделен на книги (броят на които не е известен), а книгите са били разделени на глави (титули). Фрагментите от този кодекс започват с конституциите на Адриан, управлявал 117-138г., Септимий Север, 193-211г. и завършват с тези на Диоклециан и Максимиан 284-305г.

  Codex Hermogenianus, доколкото е известно е бил разделен на глави и е съдържал само конституциите на Диоклециан и Максимиан, с изключение на една на Антонин Август (Каракала),  211-217г.1

Това са първите първите сборници от императорски конституции, но нямат официален характер.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар