Обща теория на правото – теми от 6 до 13

РАЗДЕЛ 2 –Система на правото

 

Въпр.6  Историческо формиране и развитие на модерните правни системи.

 

ПРЕЦЕДЕНТНАТА ПРАВНА СИСТЕМА

Вторият основен тип правна система, подчертава с наименованието си най-важната характерна черта – признаването на съдебния прецедент за източник на правото. Възниква в Англия и източник за нейното развитие е наличието на сложна съдебна система, наличието на конкуриращи се съдебни юрисдикции, които могат да решат един правен спор. В Англия по силата на историческите причини през 12 в. се появяват конкуриращи се правни системи. Първо това са локалните съдилища на англите и саксите. Те са прилагали обичайното право. В същото време, след като през 11 в. норманите завладяват островите установяват силна централна власт и съответно система от централни съдилища, която да прилага тяхното право. В резултат на тази конкуренция се стига до положение, когато един съд приема едно дело, то това означава в голяма степен, че иска да бъде уважен. Излага съображения по съществото на спора. Субективното право не съществува до момента, когато стане обект на съдебен спор.

В Англия спецификата на процедиране на съдебната система прави възможно съдът, когато няма обичайна правна норма да създаде такава и да я използва. По своето същество новата норма, която съдът създава представлява или развитие на съществуващото обичайно право или отклонение от него. Трябва да добавим, че тези нови равни норми са обосновани в мотивите на съдебното решение и в този смисъл не представляват произволно решение, а са логично следствие и продължение на съществуващото обичайно право. Тази част от мотивите, в която съдията обосновано излага своите съображения и формулира текста на новата правна норма се нарича Рацио дециденди (разум на решението). След като в съдебната практика възниква подобен аналогичен казус при разглеждането му съдията се позовава на именно тази част от вече постановеното решение. Първоначално това позоваване не е задължително, а е за удобство.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар