ОМБУДСМАН

Структура на разработката:

  1. Увод
  2. Исторически преход
  3. Характеристики на омбудсмана
  4. Процедура по избиране и структура на омбудсмана
  5. Институцията на омбудсмана в Република България
  6. Дейност на омбудсмана на Република България
  7. Заключение

 

  1. Увод

Институцията омбудсман е нова и все още непозната фигура не само за българските граждани, но и за много политически субекти в България. Бързите темпове, с които се разпространява в целия свят институцията омбудсман през последните десетилетия свидетелства за значимостта при защита правата на гражданите в най-широк смисъл.

България е една от последните държави в Европа, която въвежда институцията на омбудсмана (все още в Монако и Сан Марино не е въведена). Приемането на закон за омбудсмана от българския парламент е необходимост, обусловена от обективни външни и вътрешни обстоятелства. Хармонизирането на българското право с правото на Европейския съюз, в което институцията омбудсман неизменно присъства, е процес с широка обществена подкрепа и продължителни политически усилия. Проектозакон за омбудсмана е внесен за първи път в 38-ото народно събрание. Още в началото на мандата на 39-ото народно събрание на вниманието на народните избраници са представени три проекта. Паралелно с процедурата в парламента се дискутират още три проекта, създадени от организациите на гражданите.

 

  1. Исторически преход

Омбудсманът, или човешкият (гражданският) представител пред институциите, е своеобразна форма на защита на правата на гражданите, създадена в Швеция през 1713год. Точното наименование е „Върховен омбудсман на негово величество“ и е длъжност, установена от Карл XII. За да установи необходимия ред след години на емиграция, които са довели до разбита и хаотично действаща администрация, кралят създава длъжност, която няма политическа власт, но като негов личен представител,

2. Копирайте съдържанието на една от страниците в материала и го поставете на мястото на този текст. Това е задължително условие за участие в нашите томболи и награди.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...