ПОНЯТИЕ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЕ. СЪСТАВ НА ПРАВОНАРУШЕНИЕТО.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

І. Понятие за правонарушение

 1. Обща характеристика на правонарушението като деяние на човека

А) Първи основен елемент на деянието: психическа страна

 • Мотиви
 • Цел
 • Решение

Б) Втори основен елемент на деянието: физическа страна

В) Психофизическо единство

 

 1. Конкретна характеристика на правонарушението, като деяние със специфични признаци

А) Основни признаци на деянието, с което се осъществява правонарушението

 • противообществен характер
 • противоправност на деянието
 • виновност на деянието
 • забраненост с юридически санкции

 

ІІ. Състав на правонарушението

 1. Юридическият /законов/ състав на правонарушението
 2. Фактическият състав на правонарушението
 3. Структура на правонарушението

А) Деянието (поведението) с което е извършено правонарушението

Б) Вредоносен /отрицателен/ резултат от въздействието върху обекта на правонарушението

В) Субект на правонарушението

 1. Признаци на състава на вида правонарушение

А) Признаци проявяващи се в психическата страна на деянието (поведението), с което се осъществява правонарушението

Б) Признаци, които се проявяват във физическа страна

В)  Признаци проявяващи се във вредоносния резултат от въздействието върху обекта на правонарушението

Г) Признаци, отнасящи се до субекта на правонарушението

 

ІІІ. Заключение

 

 

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар