Производствен мениджмънт – Планиране на капацитета. Дърво на решенията.

Производственият капацитет по своята същност е максималното количество продукция, което се произвежда в отделното предприятие за определен период от време при оптимални условия на работа. Тази продукция е от определена номенклатура, асортимент и качество. Производствената единица би могла да бъде завод, цех, участък, машина, склад или работник.

По-специално, капацитетът дава отговора на фирмата за равнището, за пазарите, за структурата на разходите, за състава на работната сила, за равнището на използваните технологии, за мениджмънта, за потребностите за поддържане на персонала и за основната стратегия за запасите. Едни от най-важните решения, които мениджърите трябва да вземат, за да определят същността и размера на производствената система са изборът на продукт или услуга и решенията за капацитета.Основните въпроси, които стоят пред мениджърите при планирането на капацитета биват:

  • Какъв вид капацитет е необходим на предприятието при неговото създаване или при преустройството му?
  • Колко капацитет е необходим?
  • Кога е необходим?

 

Всички тези решения са от изключителна важност тъй като капацитетът на производствената система на предприятието определя нейната граница на конкурентоспособност.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар