Самостоятелна работа по Гражданско процесуално право

ІІ. ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ:

 

 

  1. Пред кой съд е заведено делото и пред кой съд се обжалва.

 

Делото е заведено пред Софийски районен съд, Гражданско дело

Трябва да се обжалва пред Софийски градски съд, Въззивно гражданско дело

 

  1. Има ли право ищецът да се отказва от иска си и кога. Трябва ли съгласие на ответницата.

 

Ищецът може да се откаже изцяло /или от части/ от спорното право във всяко положение на делото /чл.233 ГПК/.

 

  1. Длъжен ли е съдът да продължи делото с произнасяне по насрещния иск на Е.Тодорова

3.1. Съдебна практика:

Определение № 163 от 25.06.2016г. Апелативен съд гр. Пловдив по гр. д. №2562/2015г.

„В частта, с която се атакува връщането на делото на Районен съд за постановяване на решение по насрещния иск, обжалваното определение ще следва да бъде потвърдено. Неоснователен е довода на страната, че Окръжния съд не е сезиран с молба по чл.250 от ГПК, тъй като такава е инкорпорирана в подадената от ответника по първоначалния иск К.Р. въззивна жалба. Самият жалбоподател сочи, че „съдът не е разгледал въпроса, по който дължи произнасяне по иск с правно основание чл.108 от ЗС.“ С оглед диспозитивното начало предметът на делото и обемът на дължимата защита и съдействие се определя от страните. Съдът дължи произнасяне по всички искове, с които е сезиран, в определените от ищеца рамки. Ако ответникът е предявил насрещен иск, съдът следва да се произнесе и по него, какъвто е настоящият случай.  Всяко отклонение от това правило води до порок на съдебното решение. Ето защо, окръжният съд правилно и законосъобразно е върнал делото на Районен съд за постановяване на решение, по предявения насрещен иск.”

 

 

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар