Трудовоправен казус

            С Трудов договор от 01.12.2006 г. Иванка Иванова Иванова, ЕГН:780525**** е била назначена за служител на „ПЛЮС БЪЛГАРИЯ ТЪРГОВИЯ“ КД с ЕИК 175108***, с настоящо наименование „ДИСКАУНТ СУПЕРМАРКЕТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Ко. КД, като до 30.08.2011 г. заемала длъжността „Мениджър Контрол и управление на паричните ресурси“. С трудовия договор от 01.12.2006 г. страните са договорили всяка промяна по същия да бъде извършвана в писмена форма, скрепена с подписите на страните, като условия за валидност на съответните промени по трудовото правоотношение. Трудовото правоотношение е безсрочно.

На 01.02.2011 г. между „ПЛЮС БЪЛГАРИЯ ТЪРГОВИЯ“ КД и „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД Ко. КД“ бил сключен Договор за лизинг на търговско предприятие, по силата на който предприятието на „ПЛЮС БЪЛГАРИЯ ТЪРГОВИЯ“ КД било отдадено за ползване на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД Ко. КД“ за срока на договора, в резултат на което трудовите правоотношения между “ ПЛЮС БЪЛГАРИЯ ТЪРГОВИЯ “ КД и неговите служители, в това число и с Иванка Иванова Иванова, съществували към този момент, автоматично преминали на основание чл. 123а, ал.1 от КТ към „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД Ко. КД“. От този момент до момента на прекратяване на договора за лизинг на търговско предприятие работодател за Иванка Иванова Иванова и за останалите служители на „Плюс България Търговия“ КД бил „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД Ко. КД“. Същият встъпил в правата и задълженията на досегашния работодател „ПЛЮС БЪЛГАРИЯ ТЪРГОВИЯ“ КД и отговарял за изпълнение на трудовите договори и уговореното в тях.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар