УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ – УСО

Контролиране на дейността в управлението на отдел „Техническа дирекция” в „МОБИЛТЕЛ” ЕАД

 1. ОБЗОРНА ЧАСТ

 

 1. Въведение……………………………………………………………………………………………………………..3

 

 1. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

 

 1. Общи сведения за организацията……………………………………………………………………………4

 

 1. Анализ на вътрешната среда…………………………………………………………………………………..6

 

2.1 Мисия, цели и задачи…………………………………………………………………………………6

2.2 Сътрудници……………………………………………………………………………………………….7

2.3 Технология на процесите……………………………………………………………………………7

2.4 ОСУ…………………………………………………………………………………………………………..8

 

 1. Анализ на факторите на външната среда с пряко въздействие…………………………………9

 

3.1 Потребители………………………………………………………………………………………………9

3.2 Конкуренти………………………………………………………………………………………………..9

3.3 Доставчици………………………………………………………………………………………………10

3.4 НЗУ………………………………………………………………………………………………………….10

 

 1. Анализ на факторите на външната среда с косвено знаечение………………………………..10

 

4.1 Политико-икономическа ситуация……………………………………………………………10

4.2 Социална политика…………………………………………………………………………………..11

4.3 Технологично развитие…………………………………………………………………………….11

 

 1. SWOT – анализ……………………………………………………………………………………………………..12

 

III. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

 

 1. Контролиране на дейността в управлението на отдел „Техническа дирекция”

в „МОБИЛТЕЛ” ЕАД………………………………………………………………………………………….…..13

 

 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………………………..15

 

 1. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………………….15
Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар