ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО  И ЗАЩО ТЯ Е ТАКАВА НА РУМЪНИЯ, ДАНИЯ И МЕКСИКО

РУМЪНИЯ

Законодателна власт

Членовете на парламента се избират с изборни листи, с универсално, пряко и тайно гласуване. Изборната система е пропорционална (членовете се избират от всички партии, прескочили изборния праг от 5% от всички гласували, на базата на специален алгоритъм).

Избори се провеждат на всеки 4 години. Съгласно Конституцията на Румъния, в Камарата на депутатите има по един представител от всяко национално малцинство.

Съдебна власт

Съдебната власт се упражнява от Върховния съд и Върховния касационен съд, съвместно със съдилищата и апелативните съди

лища.

Facebook коментари:
Харесай:

Може да харесате още...

Вашият коментар